Tỉnh / Thành :
Quận / Huyện :
Nhu cầu :
Loại BĐS / Dự Án :
Email       :

Mật khẩu :


  Giá vàng 9999
ĐVT : tr.đ / lượng
Loại
Mua
Bán
SBJ
SJC
( Nguồn : )
  Tỷ giá
( Nguồn : )
DỰ ÁN :

Hồ Sơ A74

 

 


BẢNG KÊ CÁC TÀI LIỆU PHÁP LÝ

 

 

 

 

STT                                         Nội dung                                             Số                         Thời gian

 

 

1.             Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty CP A74 ................ 0300383441................. 16/04/2004

 

2.             Giấy phép sử dụng đất.................................................. 41/GPCĐ-80................ 12/12/1980

 

3.             Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của

Nhà máy Cơ khí nông nghiệp Thủ Đức........................ 1/1a QSDĐ/312/VB ... 07/03/1998

 

4.             Hợp đồng thuê đất........................................................ 452/HĐ-GTĐ.............. 11/01/1999

 

5.           Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v/v

phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cải tạo, mở rộng

Nhà máy cơ khí nông nghiệp Thủ Đức......................... 186.TTg....................... 15/05/1979

 

6.           Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng

v/v thành lập lại Nhà máy Cơ khí

nông nghiệp Thủ Đức.................................................... 285 QĐ/TCNSĐT....... 22/05/1993

 

7.             Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp v/v

đổi tên Nhà máy Cơ khí nông nghiệp Thủ Đức

thành Công ty Cơ khí A74............................................ 2016/QĐ-TCCB.......... 06/07/2000

 

8.             Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp v/v

chuyển Công ty Cỏ khí A74 thành Công ty CP A74... 221/2003/QĐ-BCN..... 16/12/2003

 

9.           Quyết định v/v thu hồi toàn bộ tài liệu công nghệ,

trang thiết bị sản xuất 04 chi tiết đạn B40XL............... 1693/QĐ-BQP............. 12/07/2006

 

10.       Quyết định v/v giao nhiệm vụ động viên

công nghiệp năm 2009.................................................. 2979/QĐ-BCT............. 15/06/2009

 

11.       Công văn v/v thu hồi và chuyển giao tài liệu,

công nghệ, trang thiết bị sản xuất 4 chi tiết

đạn B40XL.................................................................... 5984/UBND-NC......... 21/08/2006

 

12.         Công văn v/v sử dụng đất của Công ty CP A74........... 3038/VP-PCCNC........ 26/04/2012

 

13.         Công văn về công tác lập quy hoạch chi tiết................. 4616/VP-PCNC........... 19/06/2012

 

14.         Bản đồ Quy hoạch phân khu chức năng

 

15.         Vị trí khu đất A74

 

16.         Giấy chuyển nhượng cổ phần............................................................................. 27/04/2012

 

17.         Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần........................................................................... 2012

 

18.         Quy hoạch chi tiết khu phức hợp ................................. Sago............................. 2012

 

 

 


 

 

quan tri web, thiet ke web, thiet ke web gia re, taigame,